Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024

Sáng ngày 19/01/2024, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Huấn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong nhà trường.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo Công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2024 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026; Công bố Quyết định khen thưởng đối với tập thể và cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Anh Huấn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Đặc biệt, Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các cán bộ viên chức và người lao động phát biểu, thảo luận. Các ý kiến đại diện cho các đơn vị bao gồm các đề xuất, giải pháp lớn như tuyển sinh, đào tạo, tổ chức bộ máy, nhằm phát triển Nhà trường và các vấn đề cụ thể liên quan đến quyền lợi của cán bộ viên chức, người lao động. Các kiến nghị, đề xuất của cán bộ viên chức và người lao động đều được đoàn chủ tịch lắng nghe, tiếp thu làm cơ sở để hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Anh Huấn trao phần thưởng cho tập thể và cá nhân

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Huấn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường biểu dương những nỗ lực, đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trên mọi cương vị công tác đã góp phần làm nên những kết quả, thành tích đáng ghi nhận trong năm 2023 và cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra của nhà trường năm 2024.

Trần Hữu

Bình luận