Hội nghị giao ban tháng 05 và giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ quản lí

Ngày 02/5/2024, tại Hội trường A4, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam diễn ra Hội nghị giao ban tháng 05/2024 và giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ quản lí.

Tham dự Hội nghị có Thạc sĩ Nguyễn Anh Huấn - Hiệu trưởng nhà trường, các đ/c Phó Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhà trường.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Huấn - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đây là hoạt động định kỳ của Nhà trường nhằm đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ, công tác trong tháng 04/2024 và đề ra các mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho tháng 05/2024. Ngoài ra, Hội nghị lần này còn triển khai giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ quản lí nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội nghị đã nghe đánh giá tình hình thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 04/2024, chỉ rõ kết quả, tiến độ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị.

Lãnh đạo các đơn vị dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia, đóng góp như: Báo cáo về kết quả kế hoạch nhân sự; Báo cáo về tình hình tuyển sinh, đào tạo và công tác HSSV; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu đảm bảo chất lượng; Báo cáo kết quả về việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề…

Tại Hội nghị, công tác lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ quản lí nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung cụ thể công tác quy hoạch cán bộ” và Kế hoạch số 19-KH/ĐĐ ngày 15.3.2024 của Đảng đoàn LMHTX VN về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.

Kết luận Hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Anh Huấn, Hiệu trưởng nhà trường đã nêu ra một số thách thức và cơ hội của nhà trường, định hướng, chỉ đạo về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mà các đơn vị đang thực hiện và triển khai trong thời gian tới.

Trần Hữu

Bình luận