Sinh hoạt chi bộ định kì tháng 06 và chuyên đề quý 02/2024

Ngày 12/6/2024, Chi bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt định kì tháng 06 và sinh hoạt chuyên đề quý 02 với nội dung: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường” và “ Phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Anh Huấn - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh vai trò của đảng viên là đặc biệt quan trọng. Các đồng chí đảng viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, vừa là người đi đầu, nêu gương, vừa phải là nhịp cầu nối để đưa mọi chủ trương của nhà trường đến với đồng nghiệp, nhân dân và học sinh, sinh viên. Góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp đã đề ra của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Anh Huấn - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nội dung sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường” và “ Phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường. Đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của chi ủy trong việc triển khai thực hiện qui định 144-QĐ/TW.

Sinh hoạt chi bộ tháng 06 của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã góp phần định hướng cho các đồng chí đảng viên nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình. Từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Trần Hữu

Bình luận