Lịch sử

LỊCH SỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị:

          + Tiếng Việt: Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

          + Tiếng Anh: The Vietnam Vocational College of Technology - Handicraft

          + Mã trường: CDT0110

2. Trụ sở chính: Tổ dân phố Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Điện thoại: 043.6780857. Fax: 043.6786312

4. Cơ quan chủ quản: Liên minh HTX Việt Nam    

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

      Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam là trường CÔNG LẬP, thuộc Liên minh HTX Việt Nam, được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Dạy nghề Thủ công Việt Nam lên trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghề Việt Nam, tiếp đến là trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam. Trường có chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ cao cho khu vực kinh tế tập thể, HTX cũng như cho xã hội.

      Ngày 15/8/2004 Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ra quyết định số 601/2004/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập trường Dạy nghề Thủ công Việt Nam. Khi đó nhà trường hoạt động chủ yếu là xây dựng bộ máy tổ chức, thành lập các phòng chức năng, thuê địa điểm để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề ngắn hạn cho các hợp tác xã, liên kết dạy nghề khuyến công, khuyến nông.

       Đến năm 2007 việc xây dựng Trường cơ bản đó hoàn thành với các hạng mục: khu hiệu bộ, khu giảng đường, khu thực hành, khu ký túc xá đồng thời đã trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, thiết bị dạy nghề và bắt đầu đi vào tuyển sinh và đào tạo các lớp ngắn hạn. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới về đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể, đặc biệt trong khu vực HTX và các làng nghề đồng thời trên cơ sở đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để nâng cấp thành trường Trung cấp nghề, nhà trường đã xây dựng Đề án nâng cấp lên trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam.

      Ngày 18/5/2007 Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đó ra quyết định số 390/QĐ-LMHTXVN thành lập trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp từ trường Dạy nghề Thủ công Việt Nam với chức năng nhiệm vụ đào tạo, dạy nghề ở 2 cấp trình độ là Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề cho khối kinh tế tập thể các HTX và khu vực làng nghề chủ yếu là các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, nhằm tạo ra nguồn nhân lực cao sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu.Trong giai đoạn này nhà trường vừa xây dựng vừa củng cố bộ máy tổ chức tuyển dụng cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn phù hợp với các ngành nghề đào tạo, kiện toàn quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường nhanh chóng đi vào ổn định và phát triển

      Song song với xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường đã không ngừng củng cố, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ giáo viên, có chính sách thu hút nhân tài, tập trung mua sắm trang thiết bị đồng bộ của các nghề đó đăng ký đào tạo tạo như nghề May, Sơn mài khảm trai, Gia công chế biến sản phẩm mộc, Hàn, Quản trị mạng…và tổ chức tuyển sinh dạy nghề và bước đầu đó đạt được kết quả cao.Trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, trình độ của giáo viên và nhu cầu thực tế về đạo tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về đào tạo các nghề thủ công mỹ nghệ cho khu vực kinh tế tập thể và xã hội. Nhà trường đã xây dựng đề án nâng cấp trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam thành trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ Nghệ Việt Nam và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt..

      Ngày 02/10/2008 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ký quyết định số 1305/QĐ - LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam. Đến tháng 07 năm 2020, nhà trường đổi tên thành: Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam.

      Cho đến nay, với hệ thống cơ sở vật chất ko ngừng được đổi mới, hoàn thiện qua các năm, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên được nâng cao, với chức năng nhiệm vụ đào tạo ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp cho khu vực kinh tế tập thể và nhu cầu của xã hội,  trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam  đã được Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội chọn là trường có các ngành Trọng điểm cấp quốc gia về đào tạo các ngành Kỹ thuật và cấp quốc tế về đào tạo các ngành Mỹ nghệ.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

        Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn; gồm các ngành nghề chủ yếu: (1) Điện công nghiệp, (2) Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, (3) Hàn, (4) May thời trang, (5) Thiết kế thời trang, (6) Kỹ thuật Sơn mài và khảm trải, (7) Gia công và thiết kế sản phẩm Mộc, (8) Kế toán doanh nghiệp, (9) Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, (10) Quản trị mạng máy tính.

Theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 và Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về "Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn để đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025", Trường được lựa chọn để đầu tư ngành, nghề trọng điểm:

+ 01 nghề trọng điểm cấp quốc tế (Gia công và thiết kế sản phẩm mộc),

+ 04 nghề trọng điểm cấp quốc gia (Thiết kế thời trang; Hàn; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện công nghiệp).

       Trong năm 2021 trường được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép bổ sung đào tạo 03 nghề mới trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: Thiết kế đồ họa; Lập trình máy tính; Kỹ thuật chế biến món ăn đào tạo tại trường và bổ sung đào tạo trình độ trung cấp May thời trang và Quản trị mạng máy tính tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

IV. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

Ban truyền thông

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin.