Những ngành học sinh viên được miễn 100% học phí năm 2024

Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Có những ngành được miễn 100% học phí, ngành giảm 70%.

Có 19 đối tượng được miễn 100% học phí

Theo Nghị định 81, có 19 đối tượng được miễn 100% học phí khi theo học các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm:

 1. Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng. 
 2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật.
 3. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh dưới 16 tuổi và người 16-22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người học trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
 4. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT có cha hoặc mẹ thuộc diện hộ nghèo. Trường hợp đối tượng ở với ông bà thì ông bà cần thuộc diện hộ nghèo.
 5. Trẻ em mầm non 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn.
 6. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.
 7. Học sinh THCS ở vùng đặc biệt khó khăn.
 8. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển.
 9. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.
 10. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.
 11. Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 12. Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học một trong các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.
 13. Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người gồm: Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La Hủ.
 14. Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.
 15. Người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp.
 16. Người học trung cấp, cao đẳng các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
 17. Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng quy định.
 18. Trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024-2025.
 19. Học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025-2026.

Những ngành học nào được miễn học phí

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, có 8 ngành học sinh viên được miễn học phí gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Mác - Lê nin, ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y tâm thần, Giám định pháp Y, Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Ngoài các ngành học trên, sinh viên đang học hệ cử tuyển, người dân tộc thiểu số ít người có cha/mẹ hoặc ông/bà thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng được miễn học phí.

Các dân tộc thiểu số ít người theo quy định gồm: Pu Péo, Cống, Mảng, Si La, Bố Y, Cờ Lao, La Ha, Ơ Đu, Ngái, Chứt, Brâu, Rơ Măm, Lự, Pà Thẻn, La Hủ, Lô Lô.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 81/2021/NĐ-CP còn quy định đối tượng không phải đóng học phí là người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngành nào được giảm 70% học phí

Bên cạnh quy định miễn học phí, sinh viên học các ngày sau được giảm 70% học phí:

Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Trần Hữu

 

Bình luận