Đề nghị các trường nghề đẩy mạnh đào tạo trực tuyến

TTO - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ( Bộ LĐTB&XH) vừa có công văn gửi các sở LĐTB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đảm bảo công tác tuyển sinh, đào tạo khi dịch Covid vẫn phức tạp.

Theo đó, tổng cục này yêu cầu các trường nghề nhanh số hóa các môn học, tài liệu giảng dạy và đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trong và sau dịch bệnh COVID 19.

Bên cạnh đó, các trường nghề cần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến (E-learning). Tổng cục cũng khuyến khích giáo viên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, xây dựng các bài giảng điện tử cho các nội dung, môn học được phân công. Đặc biệt, hoạt động này được tính vào thời gian nghiên cứu khoa học theo chế độ làm việc của giáo viên.

Ngoài ra, các trường cũng được yêu cầu xây dựng hệ thống liên lạc điện tử, trực tuyến với các nhóm học sinh, sinh viên của trường nhằm thường xuyên giữ liên lạc, cung cấp thông tin cũng như hướng dẫn học tập.

 

Về công tác tuyển sinh năm 2020, tổng cục yêu cầu các cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng số lượng, nâng cao chất lượng tuyển sinh, gắn với tuyển dụng, việc làm sau tốt nghiệp...

Bình luận