Hợp tác với các cơ sở giáo dục có chất lượng cao – nâng cao uy tín và thương hiệu nhà trường

 Cùng với sự dịch chuyển về cơ cấu, kinh tế, nền giáo dục Việt Nam cũng đang có những bước chuyển mình rõ rệt. Sự thay đổi lớn nhất bắt đầu từ quan điểm, nhận thức của người học về năng lực bản thân với định hướng nhu cầu học tập và chọn việc làm. Từ đó, kéo theo sự thay đổi rất lớn về giáo dục trên mọi phương diện: Nội dung, phương pháp , phương tiện học tập, phương pháp tuyển sinh hay các điều kiện để thu hút người học.

 Nhận định được những cơ hội và thách thức giáo dục từ thực tế, nhiều năm nay, trường Cao đẳng Kỹ thuật– Mỹ nghệ Việt Nam luôn có những điều chỉnh cách thức cho phù hợp với điều kiện thực tế  nội dung, phương pháp giáo dục, đặc biệt nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là giải pháp được nhà trường lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh hàng loạt các  giải pháp như nâng cao cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng day, một trong những phương châm mà trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam đặc biệt quan tâm, chú trọng  là việc đẩy mạnh liên kết đào tạo với nhiều cơ sở giáo dục có chất lượng cao, nhằm giúp cho người học có thêm nhiều lựa chọn và nâng cao kỹ năng nghề của mình. Ngày 22/04/2021, trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã ký kết  thỏa thuận hợp tác với Viện Quốc tế Pháp ngữ thuộc ĐHQG Hà Nội.

 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU), trường có lịch sử hình thành từ năm 1906, cho đến nay, luôn là một trong những  trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến.

 Hiện tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã ký kết hợp tác với Viện Quốc tế Pháp ngữ ĐHQG Hà Nội trên một số lĩnh vực như: Triển khai các đề tại Nghiên cứu Khoa học, các Dự án Nghiên cứu, Tổ chức các Hội thảo Quốc tế, Tổ chức các hoạt động, sự kiện giành cho Sinh viên...Đặc biệt là kết hợp trong công tác tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao ở các ngành học được coi là thế mạnh hiện nay: Công nghệ Thông tin, Thiết kế thời trang, Quản trị Doanh nghiệp.

Liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục có chất lượng cao đang là hướng đi được Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam lựa chọn trong thời gian tới. Đây sẽ là một thế mạnh giúp cho nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cũng là hướng đi nhằm giúp cho người học có thêm nhiều cơ hội trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp đảm bảo tương lai của bản thân, phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của xã hội.

          Ban Truyền Thông

Bình luận