Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên nhằm đánh giá lại những nhiệm vụ đã làm được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày  26/03/2020 tại hội trường lớn nhà trường.

Tới dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hương khối Văn phòng Đảng ủy, đồng chí Trần Việt Hùng - nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng nhà trường; đồng chi Nguyễn Anh Huấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, Phó Bí thư Chi bộ, cùng sự có mặt đầy đủ của 36 đồng chí Đảng viên Chi bộ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật -  Mỹ nghệ Việt Nam.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Anh Huấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, phó Bí thư Chi bộ.  Đồng chí Trần Hữu Quân (đại diện cấp ủy) thông qua Qui chế Đại hội và báo cáo tình hình đảng viên tham dự. Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị nhiệm kì  2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ chính trị nhiệm kì năm 2020 – 2022 do đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày. Trong bản báo cáo này,  đồng chí Ngô Minh Châu đã đánh giá đầy đủ những thành tích đã đạt được nhiệm kỳ 2017 – 2020 về công tác quản lý giáo dục, việc chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên chức trong nhà trường cũng như công tác phát triển Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Ngô Minh Châu cũng chỉ rõ những khó khăn hạn chế, những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kì qua, đặc biệt là tinh thần phê và tự phê trong sinh hoạt Đảng. Về mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ cho nhiệm kì năm 2020 – 2022 của Chi bộ, bản báo cáo đã xác định rõ: “ Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, Liên kết với các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước, đảm bảo hỗ trợ đầu ra cho sinh viên mới ra trường, nâng cao chất lượng giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học kết hợp với việc đẩy mạnh công tác tuyển sinh, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn hoạt động một cách khoa học, sáng tạo nhằm xây dựng và phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam cho rằng:  “Thành tích mà Chi bộ đảng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua là đáng khích lệ. Tuy nhiên, trước rất nhiều khó khăn sắp tới, người Đảng viên cần giữ vững quan điểm, lập trường của mình. Luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ, phát huy triệt để vai trò nòng cốt nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng trong xây dựng và phát triển đất nước”. Chỉ đạo về nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2022 đồng chí cũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ đảng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam trong thời gian tới là: Đẩy mạnh công tác tuyển sinh, coi đây như nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của nhà trường trong một giai đoạn dài;  Nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường bằng việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; Đào tạo theo đơn đặt hàng, gắn liền với doanh nghiệp và đặc biệt luôn phải quan tâm chăm sóc đến đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên, người lao động”. Ngoài ra, Đại hội cũng được nghe  các  ý kiến tham luận của các đảng viên về công tác xây dựng và phát triển Đảng, chăm lo đời sống người lao động...

Phần cuối chương trình, đại hội tiến hành Bầu cử Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí xuất sắc và đủ tiêu chuẩn vào Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm: đồng chí  Nguyễn Anh Huấn, đồng chí Ngô Minh Châu, đồng chí Trần Hữu Quân và đồng chí Lê Thị Thoan và đồng chí Lê Văn Quyết. Trong đó, theo thể lệ của Chi bộ đảng 02 đồng chí được lấy phiều tín nhiệm trực tiếp cho các chức danh Bí Thư và phó Bí thư Chi bộ là  đồng chí: Nguyễn Anh Huấn – Bí thư Chi bộ và đồng chí Ngô Minh Châu giữ chức phó Bí thư Chi bộ.

Thay mặt đoàn thư ký, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, đã thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu và giải pháp phấn đấu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội được tổ chức đúng quy định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra. Với ý chí, niềm tin và sức mạnh tập thể, toàn thể  đảng viên Chi bộ  trường sẽ phấn đấu tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Ban truyền thông.

Bình luận