Xây dựng hạ tầng số, phát triển các sản phẩm số truyền thông giáo dục nghề

Trong giai đoạn 2021 - 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ chú trọng xây dựng hạ tầng số và phát triển các sản phẩm trong truyền thông giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành Quyết định số 270/QĐ-TCGDNN về việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), hình thành hệ sinh thái truyền thông Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh truyền thông để lan tỏa giá trị GDNN

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. GDNN có 5 bậc (từ bậc 1 đến bậc 5) trong 8 bậc của Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Ở các quốc gia phát triển, nhu cầu và thực tế tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề luôn chiếm tỷ trọng cao.

Ở Việt Nam, phát triển GDNN được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Tuy nhiên, với truyền thống khoa cử, GDNN ở Việt Nam chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, đầy đủ theo đúng giá trị của GDNN.

Đứng trước yêu cầu cho người dân, xã hội hiểu rõ hơn về giá trị của GDNN, qua đó làm thay đổi nhận thức và tích cực tham gia vào hoạt động GDNN từ việc đăng ký tham gia học, quá trình dạy, đánh giá kết quả, việc làm sau đào tạo đến đầu tư để phát triển GDNN thì công tác truyền thông cần phải được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức để đưa thông tin đến người dân, xã hội mọi lúc, mọi nơi.

Chính vì vậy, việc xây dựng không gian truyền thông GDNN, hệ sinh thái truyền thông GDNN phải được đa dạng hóa các hình thức truyền thông, thực hiện kết hợp giữa các hình thức truyền thông hỗ trợ và nâng cao hiệu quả truyền thông. Truyền tải đầy đủ, kịp thời hoạt động, thông tin, hình ảnh của GDNN tới toàn xã hội, thúc đẩy thay đổi nhận thức của xã hội về GDNN từ đó huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào các hoạt động của GDNN.

Qua đó, thu hút, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN nói chung và tuyên truyền về GDNN nói riêng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống GDNN tham gia thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về GDNN.

Đồng thời, tăng cường liên kết hướng tới thành một khối thống nhất giữa các cơ sở GDNN, các cơ quan chủ quản và cơ quản quản lý Nhà nước trong việc thực hiện công tác truyền thông GDNN…

Trên cơ sở đó, phát triển hệ thống GDNN theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, liên thông, thích ứng, hiệu quả và công bằng với mục tiêu gắn với việc làm bền vững và phát triển bao trùm với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp suốt đời của người học, người lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề tại doanh nghiệp và nơi làm việc và hình thành những bộ công cụ truyền thông hiệu quả về GDNN…

Xây dựng hạ tầng số và phát triển các sản phẩm số

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021 - 2022 sẽ tập trung xây dựng và phát triển không gian truyền thông GDNN, trong đó, chú trọng tới các không gian, sản phẩm, gồm: Xây dựng hạ tầng số và phát triển các sản phẩm số; triển khai xây dựng không gian truyền thông GDNN tại các nơi công cộng, địa điểm đông người qua lại bằng các gian hàng GDNN, các biển quảng bá về GDNN tại các địa phương…

Giai đoạn 2023 - 2025, tiếp tục triển khai xây dựng không gian truyền thông GDNN kết hợp với việc hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN. Cơ bản thực hiện hoàn thành không gian truyền thông GDNN; xác định và hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN với các chủ thể tham gia đa dạng, từ cơ quan quản lý, tới các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp và người dân.

Theo Tổng cục GDNN, việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông GDNN sẽ được triển khai với nhiều hình thức như: Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí và trang thông tin/ cổng thông tin điện tử, báo đài...

Trên mạng internet và các trang mạng xã hội là các sản phẩm, hình ảnh về GDNN được livestream, được số hóa và đăng tải, đưa tin trên các ứng dụng.

Các gian hàng, cửa hàng, cửa hiệu GDNN tại các địa điểm vui chơi công cộng, công viên, các tuyến phố đi bộ, trong các chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

Ngoài ra, Tổng cục sẽ tiếp tục chú trọng đến các chương trình, sự kiện được tổ chức theo từng cấp, quy mô như: Các diễn đàn, hội nghị, hội thảo; các kỳ thi kỹ năng nghề; hội giảng nhà giáo GDNN các cấp; hội thi thiết bị dạy nghề tự làm; hội thao, hội diễn học sinh, sinh viên; lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc; các chương trình, ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; các chương trình từ thiện, thiện nguyện, tri ân nhà giáo…

Nguồn dantri.com.vn

Bình luận