THÔNG BÁO: Kế hoạch nghỉ hè năm học 2020 - 2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh COvid - 19. Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Bình luận