Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

GD&TĐ - Dự kiến trong tháng 10 tới đây Bộ LĐ-TB&XH cùng Bộ Công thương, Bộ KH&ĐT, VCCI sẽ tổ chức diễn đàn "Skilling up Việt Nam" - Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao độngViệt Nam nhằm khẳng định tầm nhìn và khát vọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng quốc gia khởi nghiệp, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Đưa ra thông điệp về vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; chuyển mạnh theo hướng đào tạo nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp, theo địa chỉ đặt hàng và thị trường lao động.

Đây cũng là một dịp để đánh giá kết quả việc thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp sau 3 năm triển khai; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp đối với xã hội, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tiếp tục tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, xoay quanh diễn đàn, ngành sẽ đồng thời đẩy mạnh truyền thông về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 1956 và các nội dung khác như: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm, Hội thi tiếng hát Học sinh sinh viên, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong học sinh sinh viên, gương sáng giỏi nghề, vững kỹ năng, sáng tạo...

Anh Quang

Bình luận