Kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề May thời trang – mục tiêu đảm bảo chất lượng đào tạo nghề cho tương lai.

Căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuẩn hoá về kỹ năng thực hành nghề May thời trang cho đội ngũ giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam, Hội đồng Kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2019 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tay nghề May thời trang cho 15 giảng viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phía Bắc.

  Kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề May thời trang tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo, các bài thi của 15 cán bộ giảng viên đã đạt được kết quả cao, đảm bảo đủ tiêu chuẩn kỹ năng thực hành nghề May thời trang.

  Kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề May thời trang tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN

Định hướng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là những chiến lược đã xác định rõ khi phát triển hệ thống các trường  nghề tại Việt Nam trong những năm gần đây. Mỗi cơ sở đào tạo cần nâng cao chất lượng và năng lực nghề cho người lao động. Vì vậy, nâng cao kỹ năng cho các nhà giáo dục nghề nghiệp ở các đơn vị đào tạo nghề là một nhiệm vụ hết sức cần thiết, cần được ưu tiên đầu tư và chuẩn hóa.

Kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề May thời trang tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam luôn đi đầu trong công tác chuẩn hóa giảng viên giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt là nghề May thời trang, có giảng viên từng đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018. Giúp nhà trường khẳng định được vị trí, uy tín của mình trong công tác đào tạo nghề May thời trang nói riêng và đào tạo nghề nói chung tại Việt Nam.

Ban truyền thông.

Bình luận