Họp chi bộ thường niên – Hoạt động nhằm xây dựng chi bộ đảng trong sạch và vững mạnh

Họp chi bộ có vai trò chủ đạo trong việc nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Ngày 07 tháng 08 năm 2020, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam đã diễn ra phiên họp chi bộ thường niên của Chi bộ Đảng và nhận xét đảng viên dự bị Lê Thị Mai.

Sau phần đánh giá, nhận xét Đảng viên dự bị Lê Thi Mai, đồng chí Nguyễn Anh Huấn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách đã phát biểu chỉ đạo, nhiều vấn đề nổi cộm được đồng chí đưa ra: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường trong giai đoạn mới: “Nâng cao hiệu quả tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường”

Cuộc họp thường niên đã diễn ra một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Nhiều khiếm khuyết, hạn chế của chi bộ, của cơ quan, đơn vị và của từng đảng viên, được đưa ra phân tích, làm rõ.... Qua đó, tổ chức và đảng viên tích cực được biểu dương, được động viên và tiếp tục phát huy; các tổ chức và cá nhân có sai sót, hạn chế được góp ý, rút kinh nghiệm nhằm sửa chữa hoàn thiện hơn. Góp phần đưa nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam là trường Công lập trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Dạy nghề Thủ công Việt Nam lên trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghề Việt Nam, sau đó là trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam. Nhà trường có chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ cao cho khu vực kinh tế tập thể, HTX cũng như cho xã hội.

Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, với hệ thống cơ sở vật chất không ngừng được đổi mới, hoàn thiện qua các năm, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên được nâng cao. Với chức năng nhiệm vụ đào tạo, dạy nghề ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã được Bộ Lao động Thương binh - Xã hội chọn là trường có các nghề Trọng điểm cấp Quốc gia về đào tạo các nghề Kỹ thuật và cấp Quốc tế - khu vực ASEAN về đào tạo các nghề Mỹ nghệ. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên khi ra trường.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

Đ/C: Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Hotline: 024 36780857; 0982 648 635

Trụ sở chính: Khu Nội thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

VP2: P103A số 09 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ban truyền thông

 

 

Bình luận