Tự kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

       Đón chào một năm học mới hứa hẹn với nhiều thành tích, công tác chuẩn bị cho chất lượng đào tạo nghề đã được nhà trường quan tâm ngay từ những giây phút đầu tiên của năm 2019 – 2020.

        Ngày 26 tháng 8 năm 2019, tại Hội trường của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam đã triển khai  đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Hàn, Điện công nghiệp. Tham gia buổi đánh giá, có đồng chí: Trần Việt Hùng Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường – Kiểm định Viên ; Đồng chí Nguyễn Anh Huấn – Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng đào tạo, cùng các đồng chí là trưởng các đơn vị phòng ban liên quan như: Phòng Đào tạo, Phòng kiểm định chất lượng, Khoa Cơ điện.

     Với mục tiêu tự đánh giá sơ bộ kết quả tự kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo các nghề của trường, bao gồm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và xác định  mức độ thực hiện mục tiêu chương trình, nội dung chương trình đào tạo nghề để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề, làm rõ vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo chất lượng  dạy nghề toàn trường, giúp trường nâng cao chất lượng, tiến tới xây dựng trường vững mạnh, toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu của trường, Buổi đánh giá ngoài các chương trình đào tạo nghề hàn, điện đã đánh dấu một bước khởi đầu mới trong quá trình từng bước xác định và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

        Đặt ra mục tiêu đặt chất lượng đào tạo lên hành đầu, tinh thần yêu nghề và trách nhiệm đào tạo ra đội ngũ lao động có chất lượng. Nhà trường đã và  sẽ ngày càng có những bước khởi sắc trong lĩnh vực đào tạo nghề cho ngưởi lao động trong tương lai.

Ban Truyền thông

                                                                          

 

 

 

 

 

Bình luận