Thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tham dự và chỉ đạo Đại hội. Bên cạnh đó, có sự tham dự của lãnh đạo Đảng uỷ Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo Đoàn khối các cơ quan Trung ương và đơn vị đoàn Bội Nội vụ, Huyện đoàn Định Hoá. Cùng sự tham gia của 120 đại biểu đến từ 09 cơ sở đoàn trực thuộc.

Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo

Với chủ đề “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo” và tinh thần “thanh niên xung kích”, đại hội có nhiệm vụ: Tập trung trí tuệ tổng kết, đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên minh HTX Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; Bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu được Đại hội thống nhất; Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Việt, Bí thư đoàn thanh niên Liên minh HTX Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn Liên minh HTX Việt Nam đã tập trung phát huy tối đa những tiềm năng, thuận lợi sẵn có, không ngừng đổi mới, sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động.

Theo đó, nội dung, phương thức triển khai các mặt công tác của Đoàn Liên minh ngày càng đổi mới, thu hút đông đảo sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; tổ chức Đoàn được củng cố; vai trò của tổ chức Đoàn được lãnh đạo các cấp ghi nhận, vị thế của Đoàn Liên minh trong hệ thống tổ chức Đoàn được nâng cao, đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên Liên minh HTX Việt Nam cho biết.

Trong Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”. Toàn Đoàn Liên minh tổ chức được 03 hoạt động tuyên truyền cấp Liên minh và hơn 70 buổi tuyên truyền cấp cơ sở cho hơn 1.500 lượt ĐVTN với các nội dung chú trọng tuyên truyền về chính sách và pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; đặc biệt chú trọng Luật HTX, Luật Thanh niên, các văn bản pháp luật có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Thời gian quá, tuổi trẻ Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức tốt Phong trào xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được các cơ sở đoàn triển khai rộng khắp, có nhiều nét mới, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các mặt công tác, 01 Hội nghị khoa học cấp Đoàn Liên minh; 24 Hội thảo, tọa đàm các lĩnh vực của Liên minh; 12 Hội nghị khoa học cấp cơ sở và  hơn 100 buổi Seminal về khoa học tại cơ quan đơn vị do đoan thanh niên tổ chức với hơn 270 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học ; xung kích chủ nhiệm và tham gia thực hiện 150 đề tài khoa học…

Phát biểu tại Đại hội,đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh, các hoạt động của Đoàn Liên minh trong thời gian qua tiếp tục khẳng định nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ Liên minh trong sự nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Với những đóng góp của Đoàn thành niên, đồng chí Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng, các hoạt động của Đoàn thanh niên đã tạo được sự tin tưởng, quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể đối với sự trưởng thành của thế hệ trẻ của Liên minh. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Chủ tịch mong rằng sẽ tạo tiền đề cho việc tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Tình nguyện, xung kích, nâng cao vị thế của đoàn thanh niên

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh Liên minh HTX Việt Nam đề ra và phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. 

Một là, Bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến; đạo đức, lối sống văn hoá; phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình để ngày càng có nhiều hơn lớp thanh niên tiên tiến.

Hai là, Nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Ba là, Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể, HTX trong các ngành nghề, lĩnh vực, vùng, miền của đất nước, ưu tiên xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của quốc gia, địa phương, chương trình OCOP,…

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết và trí tuệ tập thể, Đại hội hoàn thành các nội dung chương trình đề ra; thống nhất bầu Ban Chấp hành Đoàn Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí.

Đại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, kết quả đồng chí Nguyễn Duy Việt tái cử chức danh Bí thư Đoàn Liên minh HTX Việt Nam lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đoàn Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục phát huy thành tích của các nhiệm kỳ trước, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ, với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, góp phần phát triển cho kinh tế tập thể, HTX theo hướng văn minh, hiện đại. 

Đằng sau những thanh niên đang không ngừng cố gắng cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho ngành và cho đất nước là sự hướng dẫn, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở. Ý thức sâu sắc được những công lao to lớn và thầm lặng đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 03 đồng chí là lãnh đạo Đảng uỷ, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam để tôn vinh và ghi nhận sự đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam.

Nguồn vca.org.vn

Bình luận