Thực hành nghề nghiệp - trung tâm của hoạt động đào tạo

Thực hành chính là cách áp dụng lý thuyết vào thực tế, “Lý thuyết vốn trừu tượng khó hiểu, nhưng thực hành thì rất rõ ràng cụ thể, giúp ta nắm vững lý thuyết hơn”. Do vậy, xu hướng chung của các trường dạy nghề, trong đó có trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ VN là tinh lược bớt lý thuyết và tập trung vào thực hành thực tập. Cụ thể là thời lượng thực hành  chiếm tới 70%  chương trình đào tạo. 

Thực hành, thực tập giúp sinh viên hứng thú học tập, nâng cao lòng yêu khoa học, phát huy được tính sáng tạo, tính tò mò ham học hỏi.

Thực hành thực tập làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các sự vật, giải thích được bản chất của các quá trình xảy ra trong tự nhiên, trong thực tiễn sản xuất.

Thực hành thực tập có tác dụng phát triển tư duy, củng cố niềm tin vào khoa học của sinh viên. Giúp sinh viên hình thành những đức tính của con người mới: làm việc khoa học, thận trọng, ngăn nắp, gọn gàng.

Chất lượng thực hành, thực tập phản ánh chất lượng đào tạo và đồng thời thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tế của sinh viên.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN luôn chú trọng thực hành, coi giờ thực hành tại trường và ngoài doanh nghiệp là trọng tâm đào tạo của nhà trường.

Bình luận