Thi tốt nghiệp 2019

Thực hiện kì thi tốt nghiệp an toàn lao động và đảm bảo qui chế đào tạo năm học 2019.

     Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 6 năm 2019, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật -  Mỹ nghệ Việt Nam đã diễn ra kì thi tốt nghiệp đợt 3 giành cho hoc sinh sinh viên khóa IX (năm học 2016 – 2019) cho 05 chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp, May thiết kế thời trang, Điện công nghiệp, Quản trị mạng và  Hàn.

     Kỳ thi tốt  nghiệp khóa IX năm 2019 đã diễn ra theo đúng tiến độ, đảm bảo nội qui, qui chế đào tạo.Tính đến ngày thi cuối cùng ngày 23 tháng 6 năm 2019, kì thi vẫn diễn ra an toàn tuyệt đối, không có trường hợp học sinh sinh viên vi phạm  nội qui về an toàn lao động và nội qui, qui chế phòng thi.

     Dưới đây là một số hình ảnh về kì thi tốt nghiệp cho HSSV khóa IX ( năm học 2016 – 2019).

Ban Truyền thông

 

Bình luận