Tham quan Công ty Cổ phần nội thất Hòa phát

Nhà trường bố trí cho học sinh sinh viên thăm Công ty Nội thất Hòa phát để hướng nghiệp cho các em sau tốt nghiệp. Sau đây là hình ảnh thầy trò đi thăm các phân xưởng của Công ty:

Bình luận