Hợp tác đào tạo

Lễ Khai giảng lớp trung cấp nghề Kế toán tại TTGDTX Như Xuân và lớp trung cấp nghề Hàn tại TTGDTX Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện mục tiêu trọng tâm của nhà trường “Mở rộng các cơ sở liên kết đào tạo nghề tại các địa phương” trong chiến lược phát triển bền vững và lâu dài tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam năm 2017. Ngày 11, 12/11/2017, liên tiếp  tại Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGD) Như Xuân…

Xem chi tiết

Khai giảng lớp trung cấp nghề Thiết kế thời trang tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hà Trung , tỉnh Thanh Hóa

Tiếp tục thực hiện mục tiêu “Mở rộng các cơ sở liên kết đào tạo nghề tại các địa phương năm 2017, ngày 15 tháng 01 năm 2017, tại TTGDTX huyện Hà Trung, tỉnh  Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai giảng mở lớp đào tạo trung cấp nghề Thiết kế thời trang khóa học 2017 – 2021 của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật –…

Xem chi tiết

Khai giảng lớp Trung cấp nghề Điện công nghiệp và Thiết kế thời trang tại Hải Dương.

Với định hướng đẩy mạnh xã hội hoá công tác dạy nghề, đa dạng hoá hình thức dạy nghề, đào tạo nghề gắn với các các cơ sở giáo dục phổ thông, doanh nghiệp, hợp tác xã…Sáng ngày 31 tháng 03 năm 2017, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam  đã  tổ chức buổi Lễ khai giảng lớp Trung cấp nghề Điện…

Xem chi tiết

Mở rộng chương trình đào tạo nghề may tại các huyện Miền Tây, tỉnh Thanh Hóa

    Thực hiện kế hoạch mở rộng đào tạo nghề khu vực các huyện phía tây tỉnh Thanh Hóa nhằm cung ứng nguồn nhân lực có kỹ thuật nghề cho các doanh nghiệp địa phương, cụ thể hóa muc tiêu đào tạo:  “  Nhà trường kết hợp với Doanh nghiệp”. Ngày 03 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin