Thông báo V/v cho học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch cúm virus Corona

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam thông báo cho HSSV tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 và trở lại học vào ngày 17/02/2020

Bình luận