Thông báo v/v cho học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Căn cứ  vào Công điện số 121/CĐ - CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona;

Căn cứ vào Công điện số 156/CĐ - CP ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona;

Căn cứ thực tế diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid - 19), Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ thông báo lịch nghỉ học như sau:

Bình luận