Thông báo nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên về việc nghỉ lễ như sau:

Bình luận