Thông báo nghỉ học do dịch cúm SARS-CoV-2.

Thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX, ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.
Nhà trường thông báo HSSV nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Thời gian nghỉ học, các em hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế. Tuyệt đối không hoang mang, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh./.

Bình luận