Thông báo khẩn về việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Trước tình hình  dịch bệnh Covid - 19 ngày càng diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gia đình và cộng đồng, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện một số nội dung sau:

Bình luận