Thao giảng giờ thực hành - Hoạt động thường niên, nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, nhu cầu về nhân lực có tay nghề cao ngày càng lớn. Thúc đẩy các trường cao đẳng, trung cấp nói chung và trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ nói riêng phải đầu tư, thay đổi mình để nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Hoạt động thao giảng là một trong những công tác để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề của nhà trường.

Trên cơ sở đó, ngày 06 tháng 06 năm 2020 tại khoa Cơ điện đã diễn ra buổi thao giảng và đánh giá chất lượng giờ giảng thực hành của giảng viên Nguyễn Đức Huy.

Nhiều ưu điểm và hạn chế trong bài giảng được các cán bộ giáo viên Khoa Cơ điện đưa ra phân tích, mổ xẻ chi tiết. Mục đích, giúp cán bộ giảng viên hoàn thiện bài giảng, giúp học sinh sinh viên hiểu và nắm bắt nhanh được mục tiêu của buổi thực hành, đáp ứng với đòi hỏi ngày càng khắt khe của doanh nghiệp về tay nghề của người lao động.

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo nghề, để nâng cao chất lượng và uy tín của trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam trong thời điểm hiện nay và tương lai.

Ban truyền Thông                                                                                                                                                                                                      

Bình luận