Thăm Tập đoàn Hòa phát

Thầy trò tham quan Tập đoàn Hòa Phát.

Đi thăm quan thực tế tại doanh nghiệp đối với học sinh sinh viên là một trong các hoạt động ngoại khóa chuyên môn quan trọng trong nội dung đào tạo của nhà trường nhằm gắn kết giữa lý thuyết và thực hành. Giúp sinh viên liên hệ hai chiều giữa lý thuyết học trên lớp và thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thúc đẩy sinh viên xác lập ý niệm và định hướng về nghề nghiệp. Tạo cơ hội cho sinh viên xây dựng các mối quan hệ và phát triển các ý tưởng kinh doanh. Nâng cao khả năng tìm kiếm các cơ hội thực tập tốt nghiệp và việc làm cho học sinh sinh viên.

 

Bình luận