Giới thiệu Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

 

+ Địa chỉ: Tầng 1 - nhà A (khu hiệu bộ) – Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam, Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội.

+ Liên hệ: Đ/c Nguyễn Ngọc Quang – ĐT:

+ Email: doanthanhnien.vcth@gmail.com

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật- Mỹ nghệ Việt Nam được thành lập năm 2007, trực thuộc Huyện đoàn Gia Lâm, Thành đoàn Hà Nội.

* Đại hội đại biểu Trường CĐ nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2008 – 2010: Diễn ra từ ngày 30/3 đến 31/3 năm 2008. Đại hội đã bầu ra BCH đoàn trường Khóa I, nhiệm kỳ 2008 – 2010 gồm 07 đồng chí. Đ/c Nguyễn Đức Thạnh được tiến nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường, đ/c Phạm Xuân Thành làm phó Bí thư đoàn trường.

- Tháng 5 năm 2010, được sự chỉ đạo của Chi Ủy, BGH Nhà trường, Đoàn trường chuyển sinh hoạt đoàn từ Huyện Gia Lâm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên minh HTX Việt Nam.

* Đại hội đại biểu Trường CĐ nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2010 – 2013: Diễn ra từ ngày 24/12 đến 25/12 năm 2010. Đại hội đã bầu ra BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2010 – 2013 gồm 09 đồng chí. Đ/c Nguyễn Đức Thạnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn trường, đ/c Nguyễn Văn Phước làm phó Bí thư đoàn trường.

* Đại hội đại biểu Trường CĐ nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2013 – 2017: Diễn ra từ ngày 08/01 đến 09/01 năm 2014. Đại hội đã bầu ra BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 09 đồng chí. Đ/c Nguyễn Văn Phước được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường, đ/c Nguyễn Văn Cao làm phó Bí thư đoàn trường.

* Đại hội đại biểu Trường CĐ Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022: Diễn ra từ ngày 05/01 đến 06/01 năm 2017. Đại hội đã bầu ra BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 đồng chí. Đ/c Nguyễn Văn Phước được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường, đ/c Nguyễn Văn Cao làm phó Bí thư đoàn trường.

* Đại hội đại biểu Trường CĐ Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2024: Diễn ra từ ngày 19/05 đến 20/05 năm 2022. Đại hội đã bầu ra BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 05 đồng chí. Đ/c Nguyễn Ngọc Quang được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường, đ/c Đỗ Thị Thu Hường làm phó Bí thư đoàn trường.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

          + Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; học sinh, sinh viên;

          + Quản lý công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;

+ Tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;

          + Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng;

          + Tham gia công tác xây dựng đoàn và phát triển Đảng;

         + Tổ chức các hoạt động học tập tập tốt, rèn luyện tốt, các hoạt động nghiên cứu khoa học, trao dồi kỹ năng trong đời sống cũng như trong hoạt động công tác đoàn cho đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên;….

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam là Đoàn cơ sở thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên minh HTX Việt Nam. Có 21 chi đoàn trực thuộc (trong đó 20 chi đoàn sinh viên và 02 chi đoàn cán bộ) với tổng số hơn 670 đoàn viên.

          BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 05 đồng chí; Ban thường vụ gồm 03 đồng chí; Trong đó 01 bí thư, 01 phó bí thư và 01 UV BTV.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA v

NHIỆM KỲ 2022 - 2024

TT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ ĐẢNG VIÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Nguyễn Ngọc Quang Thạc sỹ Đảng viên GV Khoa Cơ điện Bí thư
2 Đỗ Thị Thu Hường Thạc sỹ Đảng viên GV Khoa Cơ điện

Phó Bí thư

3 Thân Văn Thành Đại học Đảng viên CB P. Tài chính Kế toán UV BCH
4  

Sinh viên

    UV BCH
5   Sinh viên     UV BCH

 

          

Bình luận