Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường – Phát triển giáo dục một cách toàn diện!

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu  của chúng ta rất quan tâm đến sức khỏe. Người nói: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công, mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. Do vậy, có sức khỏe cũng là yêu nước, có sức khỏe mới học tập tốt lao động tốt, mới có tinh thần  để đấu tranh và có điều kiện để xây  dựng nước nhà giàu mạnh.

 Thấm nhuần lời dạy của người, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động giáo dục của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường rất quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng  phục vụ hoạt động thể dục thể thao như sân chơi bóng rổ, cầu lông, sân đá bóng cỏ nhân tạo. Ngoài những hoạt động rèn luyện thể dục thể thao có trong các môn học như  giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, phong trào “ Khỏe để học tập tốt” cũng được nhà trường phát động thường xuyên, nhằm lập thành tích hướng tới các dịp lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm như: ngày  Giải phóng miền Nam 30/4,  ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và một số dịp lễ khác.

Với phương châm "Vui để học tập, khỏe để cống hiến”, phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT  của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam luôn  được  giáo viên , học sinh hưởng ứng nhiệt tình  và trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng.  Duy trì và phát triển hoạt động này thường niên sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh, giúp cho  cán bộ giáo viên và học sinh nâng cao ý thức rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như kết quả học tập. Trên cơ sở đó, tiến tới thực hiện một cách triệt để xã hội hóa giáo dục, đảm bảo mục tiêu nhà trường là nơi đào tạo con người một cách toàn diện nhất.

    Ban truyền thông

Bình luận