Thẩm định chương trình nghề Kỹ thuật Sơn mài, Khảm trai - cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo ngành Mỹ nghệ.

Sau hơn 02 tháng tổ chức hội thảo: “Lấy ý kiến chuyên gia xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng cho nghề Kỹ thuật sơn mài - Khảm trai”. Ngày 30 tháng 11 năm 2019, Hội đồng thẩm định đã tiến hành đánh giá chương trình.

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức Thẩm định quy định khối lượng kiến thức tối thiểu cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Sơn mài - Khảm trai

Tham gia thẩm định có các đồng chí là cán bộ quản lý, giảng viên, nghệ nhân đang công tác tại Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội; Trường CĐ Nông lâm Đông Bắc; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ kinh tế và Chế Biến Lâm Sản; Công ty CP tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương; Trường trung cấp nghề Thủ công Mỹ nghệ truyền thống Nam Định và các đồng  chí cán bộ, giáo viên trong nhóm biên soạn chương trình “ Chuẩn đầu ra ngành Sơn mài - Khảm trai”  của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật- Mỹ nghệ Việt Nam .

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức Thẩm định quy định khối lượng kiến thức tối thiểu cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Sơn mài - Khảm trai

Hội đồng thẩm định chương trình: Đồng chí Đặng Mai Anh PGS. Ths, phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật – Công nghiệp Hà Nội; Ths. Trần Anh Tuấn, Trưởng ngành Sơn mài  trường Đại học Mỹ thuật – Công nghiệp Hà Nội; Ths. Nguyễn Viết Vinh, Vụ đào tạo chính qui, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp… đều đánh giá rất cao chương trình chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật Sơn Mài - Khảm trai do trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam biên soạn. Đặc biệt ở các nội dung như: Sơ đồ phân tích nghề hợp lý, bộ phiếu phân tích công việc nghề đầy đủ, khối lượng kiến thức tối thiểu và năng lực người học cần đạt sau khi tốt nghiệp, phù hợp trình độ trung cấp và cao đẳng, được xây dựng công phu và sát thực, đảm bảo khả năng thích ứng với mọi vị trí việc làm của người học sau khi ra trường. Từ đó, góp phần duy trì và phát triển nghề truyền thống. Ngoài ra, các bước tiến hành công việc trong khâu biên soạn  chương trình nghề Sơn Mài Khảm trai đều tuân thủ chặt chẽ những quy định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng  Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức Thẩm định quy định khối lượng kiến thức tối thiểu cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Sơn mài - Khảm trai

Xây dựng  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng cho nghề Kỹ thuật Sơn mài - Khảm trai thành công. Đánh dấu một bước phát triển mới cho công tác đào tạo ngành Mỹ nghệ của trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam. Đây là nền tảng vững chắc để nhà trường là nơi đào tạo có uy tín ở Việt Nam về ngành Mỹ nghệ, tạo cơ hội việc làm cho mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy kinh tế đất nước ngày một phát triển.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức Thẩm định quy định khối lượng kiến thức tối thiểu cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Sơn mài - Khảm trai

Ban Truyền Thông

Bình luận