Khảo sát, tư vấn để hỗ trợ phát triển HTX tại Định Hoá - Thái Nguyên

Thực hiện công văn số 298/LMHTXVN-KTĐT ngày 17/5/2022 của chủ tịch Liên Minh HTX Việt Nam về việc tư vấn, hỗ trỗ HTX Nông nghiệp Vững Tiến. Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam ngày 25/5/2022 tổ công tác 221 Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã làm việc với UBND xã Phú Tiến và Ban quản trị HTX Nông nghiệp Vững Tiến. 

Đại diện nhà trường gồm:

 1. Ông Nguyễn Anh Huấn – Hiệu trưởng;
 2. Ông Trần Hữu Quân – Phó Hiệu Trưởng;
 3. Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Trưởng phòng ĐBCL – HTQT;
 4. Ông Lê Xuân Hùng – Trưởng khoa Kinh tế – PTHTX.

Đại diện Liên Minh HTX Thái Nguyên:

 1. Ông Phạm Trung Tính – Cán bộ phòng nghiệp vụ

Đại diện UBND xã Phú Tiến gồm:

 1. Ông Ngô Tuấn Sơn – Chủ tịch UBND Xã Phú Tiến;
 2. Bà Hoàng Thị Lan Chinh – Phó Chủ tịch HĐND;
 3. Ông Nguyễn Tứ Chung – Cán bộ địa chính xây dựng NNNT;

Đại Diện HTX Nông nghiệp Vững Tiến gồm:

Bà Ngô Thị Mai – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã

Và các Thành viên trong Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp Vững Tiến.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam làm việc tại HTX Vững Tiến, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc ông Nguyễn Anh Huấn – Hiệu trưởng nhà trường thông báo về nhiệm vụ được giao của Thường trực Liên Minh HTX Việt Nam về việc hỗ trợ cho HTX Nông nghiệp Vững Tiến nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động theo tiêu chí 13 – Bộ tiêu chí nông thôn mới từ tháng 5/2022 đến tháng 13/2022 gồm:

 • Hướng dẫn, hỗ trợ HTX tổ chức bộ máy và quản trị theo hoạt động quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, chất lượng;
 • Sản xuất kinh doanh khả thi của HTX giai đoạn 2021-2025;
 • Đào tạo kiến thức về quản trị cho cán bộ của HTX (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, cán bộ kinh doanh và kế toán);
 • Đào tạo nghề gắn với sản phẩm của HTX cho người lao động và thành viên của HTX;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ HTX vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên; xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến công nghệ, chuyển đổi số, xử lý môi trường,..

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam làm việc tại HTX Vững Tiến, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Qua trao đổi lãnh đạo xã Phú Tiến thể hiện sự vui mừng được Liên Minh HTX Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên và Nhà trường quan tâm hỗ trợ địa phương, hỗ trợ HTX Nông nghiệp Vững Tiến để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động theo tiêu chí 13- Bộ tiêu chí nông thôn mới góp phần vào nhiệm vụ chính trị của xã để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Và Bà Ngô Thị Mai - Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Vững Tiến cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã quan tâm tới hợp tác xã và mong muốn sau khi khảo sát thực tế tại các hộ thành viên sẽ tư vấn, hỗ trợ HTX tổ chức và hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, bà Mai cũng chia sẻ một số khó khăn hiện tại của HTX như: Đã có bộ máy hoạt động nhưng Thành viên Hội đồng quản trị HTX chưa qua đào tạo về nghiệp vụ Quản trị HTX, chưa có kế toán; đã làm ra sản phẩm tuy nhiên chưa có kinh nghiệm về quảng bá, tiếp thị sản phẩm; các thành viên HTX chưa được đào tạo nghề gắn với sản xuất; chưa tiếp cận với nguồn vốn của quỹ hỗ trợ HTX; chưa có kiến thức về công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Trần Hữu Quân – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam có ý kiến để có thể tư vấn, hỗ trợ HTX đề nghị bà Mai có báo cáo cụ thể về thực trạng hoạt động, những khó khăn, thuận lợi của HTX trên cơ sở đó Tổ công tác 221 của nhà trường sẽ nghiên cứu phương án để hỗ trợ HTX các nội dung liên quan và đề xuất với các đơn vị để phối hợp hỗ trợ một cách tốt nhất để HTX Nông nghiệp Vững Tiến hoạt động hiệu quả.

Ông Lê Xuân Hùng, Trưởng khoa Kinh tế và phát triển hợp tác xã đề nghị: Sau khi nghe ý kiến trao đổi của lãnh đạo xã và cán bộ quản lý Hợp tác xã, Hợp tác xã phối hợp với tổ công tác 221 của nhà trường tập trung thực hiện tốt 5 nội dung công việc mà lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao:

Một là: Hoàn thiện và kiện toàn bộ máy tổ chức của Hợp tác xã, gồm Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát (hoặc cán bộ kiểm soát ), đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát; liên kết các hợp tác xã trong huyện để bố trí nhân sự và bồi dưỡng cán bộ làm công tác kế toán cho Hợp tác xã;

Hai là: Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi của Hợp tác xã;

Ba là: Đào tạo nghề gắn với sản phẩm của Hợp tác xã chú ý mở rộng đối tượng đào tạo là người lao động trong xã hoặc trong huyện, tỉnh;

Bốn là: Tổ công tác hỗ trợ Hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng của quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, tư vấn cho Hợp tác xã điều kiện vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ công nghệ và chuyển giao công nghệ sản xuất kinh doanh;

Năm là: Tổ tư vấn hỗ trợ Hợp tác xã trong việc quảng bá hình ảnh Hợp tác trên cơ sở nền tảng kỹ thuật công nghệ (xây dựng Website, Shop trên không gian mạng…)

Các thành viên trong đoàn làm việc chụp ảnh lưu niệm

Sau buổi làm việc, tổ công tác 221 của trường được bà Mai đưa đi tham quan, khảo sát thực tế tại một số hộ thành viên của HTX.

Buổi làm việc: Triển khai kế hoạch hỗ trợ HTX Nông nghiệp Vững Tiến, xã Phú Tiến được đưa tin trên đài truyền hình ĐTV Định Hóa.

https://youtu.be/5iLqqbg9EEk

Bình luận