Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021 sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 28 tháng 01 năm 2020 tại Hội trường tầng 4,  trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam. Nội dung cụ thể như trong kế hoạch sau:

Bình luận