Kế hoạch kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Căn cứ vào chương trình hoạt động thường niên Công đoàn CSTV trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam năm 2021; Được sự nhất trí của Chi ủy, Ban giám Hiệu nhà trường. Công đoàn Trường Cao đẳng  Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu văn nghệ, tọa đàm chào mừng ngày  Quốc tế Phụ nữ  08 tháng 03 năm 2021, cụ thể như sau

Bình luận