Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Đảng viên năm 2023

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Căn cứ Hướng dẫn số 06/HDĐU ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam.

Sáng ngày 15/12 tại phòng họp A4, Chi bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Huấn – Bí thư Chi bộ, cùng 29/29 đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Đ/c Bí thư chi bộ Nguyễn Anh Huấn triển khai các nội dung của Hội nghị

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã phổ biến các nội dung liên quan đến việc đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023. Các đồng chí trong Chi ủy và đảng viên đã lần lượt thông qua bản kiểm điểm cá nhân và tự nhận mức xếp loại chất lượng và tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023. Hội nghị kiểm điểm đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, hướng dẫn của Đảng uỷ Liên minh HTX Việt Nam.

Các đồng chí đảng viên đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ Nguyễn Anh Huấn nhấn mạnh mỗi đảng viên trong chi bộ cần khắc phục mọi khó khăn, khuyết điểm đã được góp ý và phát huy hơn nữa các ưu điểm để xây dựng Chi bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Trần Hữu

Bình luận