Hội nghị Cán bộ - Viên chức và người lao động năm học 2020

Được sự nhất trí và chỉ đạo của Chi ủy, Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam. Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Anh Huấn, phó Bí thư Chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Ngô Minh Châu, phó Hiệu trưởng nhà trường, trưởng các đơn vị cùng tập thể các cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo Thanh tra Nhân dân năm 2019. Trong  bản báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Huấn đã trình bày rõ những khó khăn chính, ảnh hưởng tới mọi thành tích trong hoạt động của nhà trường năm học vừa qua. Đó là, do công tác tuyển sinh còn hạn chế, nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động thường xuyên giảm liên tục, đã ảnh hưởng tới tất cả mọi hoạt động của đơn vị, từ công tác đào tạo nghề, quyền lợi của người lao động, dẫn đến tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên trong trường chưa cao và hiệu quả.

Trong bản phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Huấn cũng nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm, như đẩy mạnh công tác tuyển sinh dưới nhiều hình thức, song song với việc đổi mới các phương thức giáo dục nghề hiện tại (Giáo dục nghề phải gắn liền với các doanh nghiệp, các Hợp tác xã và các làng nghề cụ thể). Bên cạnh đó, phải nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của nhà trường, kiện toàn cơ cấu tổ chức tại các phòng, khoa, trung tâm; huy động  mọi nguồn lực trong và ngoài ngân sách cho đào tạo và ổn định đời sống của cán bộ, viên chức tại trường. Đặc biệt, phát huy tối đa vai trò của các đoàn thể như Đoàn thanh niên, tổ chức Công đoàn, Thanh tra nhân dân...trong công tác tham mưu với lãnh đạo. Trên cơ sở đó, phát huy một cách tối đa tính dân chủ, công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho tinh thần đoàn kết, nhằm xây dựng và phát triển nhà trường trước những khó khăn, thử thách mới.

Hội nghị cũng được nghe bản báo cáo tham luận của đồng chí Đinh Xuân Ngọc, Bùi Thị Thùy Linh, Trần Ngọc Hữu về các công tác trọng tâm để xây dựng và phát triển nhà trường như: Nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Cũng tại Hội nghị, Nhà trường đã trao tặng các danh hiệu thi đua tiêu biểu năm 2019: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, danh hiệu Lao động tiên tiến, Giấy khen của Hiệu trưởng và Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của trường trong năm học vừa qua.

Năm 2019 đã khép lại với nhiều khó khăn, trăn trở. Với tư duy đổi mới, sự quyết tâm của toàn thể lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức nhà trường, hy vọng Hội nghị cán bộ, viên chức người lao động năm 2020 sẽ mang tới nhiều sự thay đổi, hứa hẹn một năm với nhiều đột phá quan trọng và nhiều thành tích của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam.

Ban truyền thông

Bình luận