Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm 2021

Được sự nhất trí, chỉ đạo của Chi ủy, Ban giám hiệu, ngày 28 tháng 01 năm 2021 trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam  tổ chức Hội nghị cán bộ - Viên chức người lao động năm học 2021.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Anh Huấn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, ông Ngô Minh Châu, phó Bí thư Chi bộ,  phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng các đơn vị cùng tập thể hơn 70 cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và báo cáo Thanh tra Nhân dân năm 2020. Trong bản báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Anh Huấn –  Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày rõ:  mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid chung trên toàn thế giới,  nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động thường xuyên của năm liên tục giảm, nhưng năm học 2020 thực sự đã có nhiều thay đổi trong dịnh hướng xây dựng và phát triển nhà trường cụ thể như: Đẩy mạnh và đầu tư có chiều sâu cho công tác tuyển sinh, phát triển truyền thông một cách bài bản, bên cạnh đó quyết liệt và chặt chẽ hơn trong công tác đánh, phân loại viên chức cuối năm. Năm 2020 dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các đơn vị lãnh đạo: Liên minh HTX Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, sự chỉ đạo của Chi bộ đảng, sự đoàn kết của đại bộ phận cán bộ, viên chức nhà trường, kết thúc năm 2020, trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam cơ bản đã hoàn thành được nhiều mục tiêu quan trọng trong nghị quyết đầu năm: Ổn định nhân sự tại các phòng, khoa, đời sống, tinh thần của cán bộ, giảng viên trong nhà trường đã được cải thiện rõ rệt. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu cùng nhiều cá nhân giảng viên, viên chức, người lao động,  năm 2020 trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam đã vinh dự nhận được bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam, nhiều cá nhân đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Bằng khen của Đảng ủy khối Liên minh HTX Việt Nam. Năm 2021 được xác định là năm vẫn còn nhiều khó khăn, định hướng cho sự phát triển lâu dài của nhà trưỡng vẫn là: Tiếp tục coi việc rà soát lại vị trí việc làm cho cán bộ, viên chức là nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh đầu tư, hợp tác với các tổ chức đào tạo Quốc tế nhằm nâng cao vị thế của trường. Bên cạnh đó, rà soát lại qui chế hoạt động, qui chế tài chính; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối, chính sách của nhà trường tới các Công đoàn viên; Giải quyết kịp thời những tồn tại và thắc mắc về quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm phát huy cơ chế dân chủ tối đa trong mọi hoạt động của nhà trường.

Cũng tại Hội nghị, Nhà trường đã trao tặng các danh hiệu thi đua tiêu biểu năm 2020 cho 06 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 14 danh hiệu Lao động tiên tiến cho các cá nhân, 13 giấy khen của Hiệu trưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học. Hội nghị cũng được nghe bản báo cáo tham luận của đồng chí: Nguyễn Thị Hương về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tham luận của đồng chí Trần Ngọc Hữu về công tác truyền thông, để xây dựng và phát triển nhà trường, của đồng chí Nguyễn Văn Phước (Chủ tịch công đoàn trường) về  chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021 đã điễn ra trong không khí chân tình, cởi mở, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, giảng viên viên chức nhà trường quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được năm 2020, đồng thời xây dựng và phát triển nhà trường  đoàn kết hơn gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm  mới năm 2021.

Ban truyền thông

Bình luận