Giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh thu hút đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp

Các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đưa ra nhiều ý kiến đóng góp giá trị để xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tại buổi làm việc thảo luận về một số chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chủ trì chiều ngày 10/12/2021, các chuyên gia, nhà khoa học sôi nổi nêu ý kiến.

Buổi làm việc thảo luận về một số chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tại trụ sở Tổng cục GDNN.

Theo đó, các chuyên gia chia sẻ một số nhận thức chung về nội dung cơ bản của chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Trước hết, phát triển giáo dục nghề nghiệp phải là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tranh thủ thời cơ dân số vàng; hình thành nguồn nhân lực trực tiếp có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề cao; thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, phát triển giáo dục nghề nghiệp cần chú trọng cả quy mô, cơ cấu và chất lượng đào tạo; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo trọng điểm.

Thứ ba, phát triển giáo dục nghề nghiệp phải bám sát nhu cầu của thị trường lao động gắn kết với việc làm thỏa đáng, an sinh xã hội và phát triển bền vững, bao trùm; phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của người học; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo.

Thứ tư, Nhà nước cần có chính sách từng bước phổ cập nghề cho thanh niên; ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp trong ngân sách giáo dục - đào tạo và trong các chương trình, dự án của ngành, địa phương; tăng cường xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp ở những địa bàn, ngành, nghề phù hợp.

Thứ năm, phát triển giáo dục nghề nghiệp là trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dân; chú trọng trong các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển ngành, địa phương.

Các chuyên gia, nhà khoa học nêu ý kiến đóng góp đối với định hướng phát triển GDNN.

Bên cạnh đó, các đại biểu đặt ra mục tiêu phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

Tại buổi làm việc, TS. Cấn Văn Lực nêu ý kiến đóng góp một số điểm quan trọng vào dự thảo chiến lược phát triển GDNN. Ông Lực chỉ ra những điểm thiết thực, hợp lý cũng như bổ sung một số ý kiến mới mẻ vào định hướng phát triển GDNN. 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê (trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã đánh giá về đề án chiến lược phát triển GDNN cần quan tâm sâu sắc tới nâng cao năng lực của đội ngũ nhà giáo.

Ông Lê nhấn mạnh là cần chú trọng phát triển trình độ tiếng Anh của người học. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thu hút đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp, làm nổi rõ vai trò của doanh nghiệp trong nâng cao hiệu quả đào tạo lao động.

Tổng kết buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng nhận thấy những ý kiến của các chuyên gia đóng góp cho định hướng phát triển, cho dự thảo Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030 là hết sức có giá trị.

Tổng cục trưởng lưu ý các ý kiến phát triển GDNN nhìn từ góc độ kinh tế và thị trường lao động để các cán bộ của Tổng cục GDNN tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc để đưa vào dự thảo chiến lược.

Nguồn dantri.com.vn

Bình luận