Giảng viên nhà trường đạt 02 giải Nhất tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023 diễn ra từ ngày 06/10 đến ngày 10/10 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thích ứng, hội nhập”. Tham gia hội giảng có 45 nhà giáo đến từ 17 cơ sở GDNN trong và ngoài tỉnh, tham gia dự thi ở 16 nghề, với 45 bài trình giảng.

 

 

Lễ Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam cử 02 nhà giáo chuyên ngành Điện công nghiệp và May thời trang tham dự đều đạt được giải cao nhất tại Hội giảng:

- Nhà giáo Ngô Thị Phượng, giảng dạy chuyên ngành Điện công nghiệp đạt giải Nhất.

- Nhà giáo Lê Thị Thoan, giảng dạy chuyên ngành May thời trang đạt giải Nhất.

Hiệu trưởng Nguyễn Anh Huấn và 02 nhà giáo đạt giải Nhất

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là hoạt động nhằm tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, tạo động lực cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thông qua Hội giảng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số hình ảnh tại Hội giảng

Trần Hữu

Bình luận