Giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Việc xác định đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực được coi là ưu tiên hàng đầu đối với giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Toàn Đảng, toàn dân chung tay xây dựng và đổi mới nền giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với xu thế phát triển chương trình giáo dục của thế giới và bắt kịp nền giáo dục của các nước tiên tiến.

Ngày nay, tri thức đã trở thành yếu tố hàng đầu để phát triển kinh tế. Tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới, các quốc gia đều ý thức rõ về vai trò của giáo dục trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đào tạo nghề nhằm tạo đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy lao động sản xuất, tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Với sự nhận thức đúng đắn, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, để phát huy triệt để tính tích cực trong công tác giảng dạy, cán bộ giáo viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo bằng việc sử dụng thiết bị và các phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh. Giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh cũng được cán bộ giảng dạy của trường xác định trên cơ sở từ những giờ học cơ bản nhất. Cần nâng cao sự hứng thú của học sinh trong mỗi giờ học bằng việc giáo viên phải nắm vững kỹ năng truyền đạt kiến thức, giảng dạy có trách nhiệm, lập mô hình thích hợp để phổ biến tài liệu mới, kiểm tra hiểu biết và thay đổi tiến độ giảng dạy phù hợp. Bên cạnh đó giáo viên phải nắm vững yêu cầu nội dung giáo dục, nắm vững kiến thức và kỹ năng cần truyền đạt đến học sinh để thiết kế dẫn dắt học sinh đi từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều. Nếu người giáo viên khéo kéo phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh thì con người đang chịu tác động của giáo dục sẽ trở thành chủ thể của giáo dục.  Đó là bản chất của quá trình đổi mới giáo dục một cách toàn diện đã và đang được cán bộ giảng dạy trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam  thực hiện có hiệu quả trong quá trình đào tạo tại trường trong thời gian qua.

Một số giờ học tại trường:

Ban truyền thông

Bình luận