Đề xuất giảm 100% học phí với HSSV trường nghề thuộc gia đình có người nhiễm Covid-19

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất việc miễn, giảm 100% học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc gia đình có người bị nhiễm Covid-19, giảm 15-20% học phí trong năm 2020 cho toàn bộ học sinh, sinh viên trường nghề.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo tác động của Covid-19 đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, trong thời gian qua, việc tuyển sinh đang gặp khó khăn do hầu hết các hoạt động tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trực tiếp tại các địa phương và các trường phổ thông nhưng không thực hiện được do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo có nguy cơ bị ảnh hưởng vì thời gian thực hành, thực tập tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên như khởi nghiệp, kỹ năng nghề, hội thao, cuộc thi… đều bị ảnh hưởng đẩy lùi thời gian triển khai.

Bộ lo ngại việc tuyển sinh khó đạt chỉ tiêu theo kế hoạch và ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân luồng như Chính phủ đặt ra, nhiều khả năng dẫn tới tình trạng tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm sẽ bị ảnh hưởng.

Đề xuất giảm 100% học phí với HS, SV trường nghề thuộc gia đình có người nhiễm Covid-19

Bên cạnh đó, mặc dù học sinh, sinh viên không đến trường nhưng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn phải duy trì hệ thống và các chi phí vận hành, chi phí thuê mặt bằng, trả lương, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, giảng viên, giáo viên.

Ngoài ra, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập không cân đối được thu, chi. Các khoản vay ngân hàng đầu tư cho phát triển giáo dục nghề nghiệp không được trả đúng hạn và nguy cơ phá sản cao.

Đề xuất giảm 100% học phí với HS, SV trường nghề thuộc gia đình có người nhiễm Covid-19

Bên cạnh đó, mặc dù học sinh, sinh viên không đến trường nhưng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn phải duy trì hệ thống và các chi phí vận hành, chi phí thuê mặt bằng, trả lương, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, giảng viên, giáo viên.

Ngoài ra, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập không cân đối được thu, chi. Các khoản vay ngân hàng đầu tư cho phát triển giáo dục nghề nghiệp không được trả đúng hạn và nguy cơ phá sản cao.

Vietnamnet.vn

Bình luận