Đánh giá, nghiệm thu khung chương trình đào tạo các nghề

Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có chương trình đào tạo (CTĐT). CTĐT vừa là công cụ, vừa là thước đo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật của mỗi quốc gia cũng như của mỗi nhà trường. Việc xây dựng CTĐT phụ thuộc vào tầm nhìn và sứ mệnh của cơ sở giáo dục trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

Hiện nay, nền giáo dục trên thế giới đang có những chuyển biến nhanh theo tốc độ biến đổi không ngừng của xu thế thời đại với những vận hội mới, thời cơ và thách thức mới. Để nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của mình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đang hoàn thiện chương trình đào tạo các nghề nhằm hướng tới mục tiêu “ Nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ giáo viên giảng dạy”.

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam, buổi làm việc nhằm đánh giá và nghiệm thu khung chung trình đào tạo các nghề đã được triển khai. Tham gia buổi đánh giá có Hội đồng đánh giá và Nghiệm thu chương trình đào tạo bao gồm Thạc sỹ Nguyễn Anh Huấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, Thạc sỹ Ngô Minh Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng các Ban chuyên môn nghiệm thu chương trình đào tạo Khoa Cơ điện, khoa CNTT, Khoa Kế toán phát triển HTX, khoa Cơ bản – SPDN, khoa May thời trang, khoa Mỹ Nghệ.

Trong buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Huấn đã yêu cầu các Ban chuyên môn chỉnh sửa cần bám sát khung chương trình của Bộ, tuy nhiên, cũng cần có những thay đổi, chỉnh sửa phù hợp nhất với đặc thù riêng đào tạo của nhà trường. Mục tiêu cao nhất được đặt ra là đào tạo phải sát thực tế, để giúp các em học sinh, sinh viên ra trường có tay nghề vững, phục vụ được những yêu cầu của công việc và xã hội.

Với tinh thần làm việc khách quan và chủ động, các ý kiến đóng góp, thảo luận cũng được các Ban chuyên môn chỉnh sửa tranh luận thẳng thắn, cụ thể, rõ ràng. Có thể nói, đánh giá và nghiệm thu chương trình đào tạo là một nhiệm vụ chuyên môn quan trọng nhằm từng bước nâng cao năng lực giảng dạy và chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam thời gian tới.

Ban truyền thông.

Bình luận