Chi bộ nhà trường tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11/2023

Sáng ngày 10/11, Chi bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ định kì, với 02 nội dung: Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát và Sinh hoạt chuyên đề quí 04/2023.

Sinh hoạt Chi bộ định kì chính là dịp để nắm bắt tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên và có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Anh Huấn, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường triển khai cuộc họp

Thông qua việc sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được rèn luyện để nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ nhà trường.

Đảng viên chi bộ đọc Báo cáo tự giám sát

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong việc đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam.

Trần Hữu

Bình luận