Hoạt động của chi bộ Đảng

Hình ảnh hoạt động của Chi bộ nhà trường:

 

Bình luận