Hình ảnh hoạt động dạy và học

Giờ học lý thuyết và thực hành của SV ngành Điện Công nghiệp

Giờ học thực hành của sinh viên khoa Cơ điện

Giờ học lý thuyết của sinh viên khoa Cơ điện

Giờ học thực hành của sinh viên khoa Cơ điện

 

Bình luận