Cơ cấu tổ chức khoa Cơ điện

Điện thoại cố định: 024.36789.004

Email phòng: khoacodienktmn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

 

   TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

 Đinh Xuân Ngọc

Trưởng khoa

Thạc sỹ

0986 175 162

2

 Nguyễn Đức Thạnh

Phó khoa

Thạc sỹ

0912842227

3

 Nguyễn Hải Lưu

Tổ trưởng - Tổ Hàn

Thạc sỹ

0984 597 995

4

 Võ Thị Hương

Tổ trưởng-  Tổ Điện

Thạc sỹ

0973 170 017

5

 Phan Thị Thu Hà

Giáo viên

Đại học

0978 589 301

6

 Ngô Thị Luân

Giáo viên

Thạc sỹ

0973 091 451

7

 Nguyễn Ngọc Quang

Giáo viên

Đại học

0982 561 908

8

 Nguyễn Xuân Trường

Giáo viên

Đại học

0984 519 679

9

 Ngô Thị Ph­ượng

Giáo viên

Đại học

0975 150 733

 

Bình luận