Hình ảnh hoạt động

Tập thể CBGV của Khoa chụp ảnh lưu niệm với  Hiệu trưởng nhân ngày 20/11

Giờ Thực hành

Giờ thao giảng

 

Bình luận