Hình ảnh hoạt động

Giờ Thực hành

Giờ thao giảng của GV khoa CNTT

Buổi thăm quan và làm việc của đối tác nước ngoài tại trường

Bình luận