Cơ cấu tổ chức khoa CNTT

Điện thoại cố định: 024.3670.980

Email phòng: Khoacntt.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL, SĐT
1 Vương Thị Thu Hằng Giáo viên Cử nhân

vuonghang1502@gmail.com

0989 934 386

2 Đỗ Thị Thu Hường  Giáo viên Thạc sỹ

Thuhuongmeocon297@gmail.com

0987410430

3 Trịnh Quang Thành  Giáo viên Thạc sỹ

Quangthanh.k45@gmail.com

0973 720 381

 

                           

 

Bình luận