Cơ cấu tổ chức khoa CNTT

Điện thoại cố định: 024.3670.980

Email phòng: Khoacntt.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL, SĐT
1 Lê Thị Nhung Phụ trách khoa Cử nhân

0378.962.288

 

2 Hoàng Thị Bích Hạnh  Giáo viên Thạc sỹ

0915.172.883

hanhhtb.kt@gmail.com

3 Đỗ Thị Thu Hường  Giáo viên Thạc sỹ

Thuhuongmeocon297@gmail.com

0987410430

4 Trịnh Quang Thành  Giáo viên Thạc sỹ

Quangthanh.k45@gmail.com

0973 720 381

 

                           

 

Bình luận