Cơ cấu tổ chức khoa CNTT

Điện thoại cố định: 024.3670.980

Email phòng: Khoacntt.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL, SĐT
1 Nguyễn Thanh Hải Trưởng khoa Thạc sỹ

nguyenthanhhaigdyd@gmail.com

0983 510 664

2 Vương Thị Thu Hằng Giáo viên Cử nhân

vuonghang1502@gmail.com

0989 934 386

3 Bùi Thị Hằng  Giáo viên Cử nhân

buithuhang.79@gmail.com

0917 536 024

4 Lê Thị Nhung  Giáo viên Cử nhân

lenhungit@gmail.com

037 896  2288

5 Đỗ Thị Thu Hường  Giáo viên Thạc sỹ

Thuhuongmeocon297@gmail.com

0987410430

6 Trịnh Quang Thành  Giáo viên Thạc sỹ

Quangthanh.k45@gmail.com

0973 720 381

7 Nguyễn Hoàng Long  Giáo viên Thạc sỹ

hoanglongvietnam@gmail.com

0916 963 567

 

                           

 

Bình luận