Tập đoàn Lilama tuyển dụng ngành Điện, Cơ khí, Mộc.

Tập đoàn Lilama hợp tác với nhà trường để tuyển dụng sinh viên ngành Điện, Cơ khí, Mộc làm việc tại Vũng Tàu, Thanh Hóa, Bắc Ninh.

Bình luận