Phân công nhiệm vụ cán bộ phòng Tổng hợp

Điện thoại cố định: 024.3678.6302

Email phòng: Tochucktmnvn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A.

 

TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1
Trưởng phòng
Lê Văn Quyết
(Thạc sỹ)
 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch hàng năm, nhiều năm về cơ cấu đội ngũ cán bộ, nhằm đảm bảo cân đối đồng bộ. Xây dựng kế hoạch điều phối, tuyển dụng cán bộ công chức cả về số lượng, chất lượng, sử dụng cán bộ đúng chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho mọi hoạt động của nhà trường;

- Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức trong toàn trường. Nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về công tác cán bộ;

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng các Quy trình: Tuyển dụng cán bộ, Quy trình bổ nhiệm cán bộ và Quy trình đánh giá chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đối với CBVC giúp Hiêu trưởng tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh giá chất lượng cán bộ đúng quy định;

- Xem xét hồ sơ cán bộ trình Hiệu trưởng phê duyệt để làm các thủ tục về nhân sự đi công tác, học tập trong và ngoài nước, thủ tục tiếp nhận cán bộ về trường, thủ tục thuyên chuyển công tác cho cán bộ của trường;

- Soạn thảo và quản lý các văn bản về TCCB do Hiệu trưởng ban hành, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị về công tác tổ chức cán bộ;

- Tổng hợp nội dung và kết quả các cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo trường, cuộc họp Liên tịch, họp Hội đồng xét danh hiệu nhà giáo, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức và các Hội đồng tư vấn có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; Chủ động sao các văn bản cấp trên gửi đến các đơn vị có liên quan để thực hiện;

- Chủ trì lập hồ sơ xét các vụ kỷ luật CBVC, cùng với các đơn vị có liên quan, lập hồ sơ xét Thi đua - khen thưởng CBVC để trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị cán bộ viên chức cấp trường hàng năm, gồm chuẩn bị nội dung, chương trình, mời và đón tiếp đại biểu;

- Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến trường công tác, sắp xếp và hướng dẫn khách đến các đơn vị làm việc, quản lý các phòng họp và phòng làm việc của Ban Giám hiệu;

- Tham mưu xây dựng các nội quy, quy chế của nhà trường, thường trực hệ thống giám sát, thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường;

- Quản lý xe ô tô của trường, lập kế hoạch và điều động xe phục vụ cho các hoạt động của trường theo quy định chung;

- Chỉ đạo công tác giữ gìn, tôn tạo cảnh quan môi trường và vệ sinh môi trường khu vực công sở xanh - sạch - đẹp;

- Quản lý các hoạt động Thông tin tuyên truyền, lưu trữ và trưng bày tư liệu truyền thống làm tốt công tác giới thiệu về trường;

- Quản lý các trang thiết bị được nhà trường trang bị như: loa, đài, panô, áp phích, tivi, micrô, tăng âm... để tổ chức phục vụ tốt các hội nghị, lễ hội tuyên truyền trong nhà trường;

- Quản lý các hợp đồng với các cơ sở bên ngoài về cung cấp xăng dầu, dịch vụ vận tải, vận chuyển chất thải;

- Phụ trách công tác phong trào và các hoạt động đoàn thể của đơn vị.

2
Phó trưởng phòng
Trần Trung Thành
(Cử nhân)
 

  Chờ phòng Tổng hợp bổ sung

3
Phó trưởng phòng
Nguyễn Thị Thanh Hà
(Thạc sỹ)

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá viên chức và người lao động;

- Thực hiện công tác đánh giá viên chức và người lao động;

- Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức;

- Xây dựng, tổng hợp báo cáo của Phòng, của Trường;

- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, đề án của Trường;

- Cử cán bộ, giáo viên học tập trong nước và nước ngoài;

- Xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị và của nhà trường;

- Soạn thảo các văn bản hành chính khác liên quan đến tổ chức nhân sự;

- Theo dõi và cập nhật lý lịch trích ngang của cán bộ, viên chức trong trường;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao.

4
CV. Lại Thị Tâm
(Cử nhân) 
 

- Văn thư lưu trữ;

- Quản lý và vận hành máy phô tô;

- Thực hiện công tác khánh tiết;

- Quản lý tài sản các phòng họp, hội trường;

- Lập hồ sơ các khoản thanh toán hành chính;

- Rà soát kê khai giờ giảng của cán bộ, giáo viên.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao.

5
NV. Nguyễn Thị Thùy Hương
 
 

- Thực hiện công việc tiếp nhận đề xuất NVL, sửa chữa, mua sắm tài sản, thiết bị của phòng, khoa;

- Quản lý,Theo dõi tài sản;

- Thủ kho;

- Cấp nước uống tinh khiết;

- Quản lý các đầu số điện thoại;

- Kiểm tra cắt tỉa, tạo hình cảnh quan.

- Theo dõi chỉ số đồng hồ đo điện, nước;

- Quản lý KTX

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao.

6
NV. Nguyễn Thị Toan
nguyentoants2021@gmail.com

- Quản lý tài sản các phòng họp, hội trường.

- Kiểm tra cắt tỉa, tạo hình cảnh quan.

- Lập hồ sơ các khoản thanh toán hành chính.

- Rà soát kê khai giờ giảng của cán bộ, giáo viên.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao.

7
NV. Nguyễn Đức Huy
(Cử nhân)
 

- Theo dõi chỉ số đồng hồ đo điện, nước;

- Trực bơm nước, máy phát điện;

- Vệ sinh bể chứa nước;

- Khắc phục sự cố, sửa chữa nhỏ (Điện nước, âm thanh, ánh sáng…);

Bảo dưỡng hệ thống lọc nước tinh khiết;

- Theo dõi, kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, khắc phục, xử lý, đề xuất kịp thời.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao.

8
NV. Nguyễn Văn Quyết
(12/12)
 

- Bảo vệ toàn bộ tài sản trong nhà trường;

- Tham gia đôn đốc, nhắc nhở công tác vệ sinh, trật tự an ninh KTX.

9
NV. Nguyễn Huy Thanh
(12/12)
 

- Bảo vệ toàn bộ tài sản trong nhà trường;

- Tham gia đôn đốc, nhắc nhở công tác vệ sinh, trật tự an ninh KTX.

10
NV. Phạm Xuân Thành
(Cử nhân) 
 

- Bảo vệ toàn bộ tài sản trong nhà trường;

- Tham gia đôn đốc, nhắc nhở công tác vệ sinh, trật tự an ninh KTX.

11
NV. Trịnh Thị Thảo
(Trung cấp Y sỹ)
 

- Theo dõi, đối chiếu làm các thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT cho HSSV;

- Khám, chữa bệnh ban đầu cho HSSV, CBGV;

- Mua và cấp thuốc;

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Quản lý thuốc và thiết bị y tế.

12 NV. Bùi Thị Huyền

- Thực hiện các nhiệm vụ tại văn phòng

- Phụ trách công việc thư viện

13 Nguyễn Thị Hải

- Thực hiện công tác vệ sinh của nhà trường

14 Lê Thị Thúy

- Thực hiện công tác vệ sinh của nhà trường

 

 

 

 

Bình luận