Phân công nhiệm vụ cán bộ

Điện thoại cố định: 024 36780857

Email phòng: Bantruyenthongmn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A.

 

TT

HỌ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Trưởng phòng 

Nguyễn Đức Thạnh

Thạc sỹ

nguyenducthanhvn@gmail.com

- Phụ trách chung;

- Quản lý, giám sát và phân công nhiệm vụ cho các cán bộ thuộc Phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh các chương trình đào tạo hàng năm của Trường.

- Tư vấn tuyển sinh đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông, liên kết theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức triển khai và phối hợp vớí các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Trường theo sự phân công của Ban giám hiệu;

- Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch truyền thông marketing tích hợp (IMC), bên ngoài và nội bộ, nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh và uy tín của Trường, phục vụ công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của Trường;

- Đề xuất và triển khai công tác quản lý thông tin, hình ảnh của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; là đầu mối quản lý chịu trách nhiệm về quan hệ của Trường với các cơ quan truyền thông đại chúng (báo, đài, truyền hình…);

- Tổ chức dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

- Tổ chức, nghiên cứu khoa khọc về công tác tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ việc làm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam giao.

2

Phó TP. Trịnh Thanh Hà

Cử nhân

- Phụ trách liên kết với các tổ chức, đơn vị khác về công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, TTGDTX, THCS khu vực Hà Nội về các ngành nghề đào tạo.

- Tư vấn tuyển sinh đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông, liên kết theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam giao.

3

CV. Nguyễn Bạch Ngọc Tuyền

Thạc sỹ

bonbonhiennhua@gmail.com

 

 

- Phụ trách công tác hành chính, văn phòng;

- Tư vấn tuyển sinh đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông, liên kết phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng TS&HTVL và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam giao.

4

CV. Bùi Thị Thùy Linh

Thạc sỹ

 

-  Phụ trách công tác truyền thông:

+  Quản lý, phát triển Website, Fanpage

+  SEO Website; 

+ Xây dựng các ấn phẩm truyền thông của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam (ấn phẩm, video, quảng cáo, ...);

+ Quay phim, chụp ảnh;

+ Thu thập, tạo kho tư liệu phục vụ truyền thông;

+ Chăm sóc, trả lời comment của phụ huynh, hssv;

- Tư vấn tuyển sinh đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông, liên kết phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường.

- Phụ trách quản lý chương trình và lập TKB hệ THPT

- Giảng dạy môn Văn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng TS&HTVL và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam giao.

5

CV. Nguyễn Thị Duyến

Thạc sỹ

duyen181179@gmail.com

 

- Phụ trách liên kết với các tổ chức, đơn vị khác về công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, TTGDTX, THCS khu vực Văn Lâm, Yên Mỹ - Hưng Yên và khu vực lân cận về các ngành nghề đào tạo.

- Tư vấn tuyển sinh đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông, liên kết phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng TS&HTVL và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam giao.

6

CV. Đỗ Thị Thu Hường

Thạc sỹ

- Phụ trách liên kết với các tổ chức, đơn vị khác về công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, TTGDTX, THCS khu vực Gia Lâm – Hà Nội, Văn Giang - Hưng Yên và khu vực lân cận về các ngành nghề đào tạo.

- Tư vấn tuyển sinh đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông, liên kết phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng TS&HTVL và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam giao.

7

GV. trần Thị Hằng

Thạc sĩ

- Phụ trách quản lý học sinh THPT

- Giảng dạy môn toán

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

8

CV. Lại Thị Tâm

- Phụ trách quản lý cơ sở vật chất khu giảng đường hệ văn hóa

- phụ trách theo dõi nề nếp học sinh, giờ giảng của giáo viên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

 

 

Bình luận