Phân công nhiệm vụ cán bộ

Điện thoại cố định: 02436780857

Email phòng: Bantruyenthongmn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A.

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

NHIỆM VỤ

Email

Điện thoại

1

TP. Trần Ngọc Hữu

Thạc sỹ

  - Phụ trách chung

  - Chỉ đạo công tác truyền thông: website, fanpage facebook, youtube.

  - Chỉ đạo công tác KĐCL

  - Làm việc với các cơ sở giáo dục, các đơn vị, doanh nghiệp để hợp tác đào tạo và tìm kiếm việc làm cho HSSV

tranhuuhr@gmail.com

0974.978.876

2

PP. Trịnh Thanh Hà

Cử nhân 

  - Phụ trách công tác đối ngoại.

  - Tìm kiếm các chương trình đào tạo ngắn hạn, thảo hợp đồng.

  - Làm việc với HTX Trường Minh

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

0913.518.668

3

CV. Nguyễn Thùy Dương

Thạc sỹ 

  - Văn phòng

  -  Làm công tác tự đánh giá chất lượng CSGDNN

  -  Làm công tác truyền thông:

  +  Quản lí, phát triển Website.

  +  SEO Website.

  + Thu thập, tạo kho tư liệu phục vụ truyền thông

  + Chăm sóc, trả lời comment của phụ huynh, hssv

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

trungtamhoptacdt@gmail.com

0964.380.868

4

CV. Hoàng Bích Hạnh

Thạc sỹ 

  - Làm công tác truyền thông:

  + Quản lý, phát triển fanpage.

  + Chạy quảng cáo fanpage ADS.

  + Trả lời comment của khách hàng

  + Tạo sự kiện trên fanpage.

  + Chụp ảnh.

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương  trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

hanhhtb.kt@gmail.com

0915.172.883

5

CV. Bùi Thùy Linh

Cử nhân Văn

  - Làm công tác truyền thông:

  + Quản lí, phát triển youtube.

  + Viết bài trên website.

  + Làm việc với các đơn vị trong trường về công tác truyền thông

  + Chụp ảnh, quay phim.

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

sentrang1982@gmail.com

0986.121.190

 

 

Bình luận