Phân công nhiệm vụ cán bộ

Điện thoại cố định: 02436780857

Email phòng: Bantruyenthongmn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A.

TT

HỌ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Phó TP, Phụ trách. Nguyễn Đức Thạnh

Thạc sỹ

nguyenducthanhvn@gmail.com

  - Phụ trách chung.

  - Xây dựng và chỉ đạo chiến lược truyền thông marketing, nhận diện thương hiệu, hình ảnh nhà trường trên mạng xã hội phục vụ công tác tuyển sinh.

  - Tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông marketing.

  - Xây dựng và phát triển: website, fanpage facebook, youtube, zalo.

  - Thực hiện việc chạy quảng cáo Google ADS. Facebook ADS.

  - Viết bài PR, content.

  - Làm việc với các cơ quan báo chí, truyền hình và các đối tác truyền thông.

  - Xây dựng, quản lý nội dung truyền thông marketing.

  - Đào tạo đội ngũ cán bộ truyền thông marketing.

  - Chỉ đạo công tác tự đánh giá chất lượng.

  - Làm việc với các cơ sở giáo dục, các đơn vị, doanh nghiệp để hợp tác đào tạo và tìm kiếm việc làm cho HSSV.

2

CV. Nguyễn Bạch Ngọc Tuyền

Thạc sỹ

bonbonhiennhua@gmail.com

 

 

  - Phụ trách công tác hành chính văn phòng;

  - Tìm kiếm các chương trình đào tạo ngắn hạn, thảo hợp đồng;

  -  Làm công tác tự đánh giá chất lượng CSGDNN;

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ;

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

3

CV. Hoàng Thị Bích Hạnh

Thạc sỹ

hanhhtb.kt@gmail.com

   -  Làm công tác truyền thông:

  +  Quản lý, phát triển Website, Fanpage

  +  SEO Website; 

  + Quay phim, chụp ảnh;

  + Thu thập, tạo kho tư liệu phục vụ truyền thông;

  + Chăm sóc, trả lời comment của phụ huynh, hssv;

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ;

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

4

CV. Nguyễn Thị Duyến

Thạc sỹ

duyen181179@gmail.com

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ;

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

5

CV. Đỗ Thị Thu Hường

Thạc sỹ

- Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ;

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

6

Hoàng Thị Thu Hường

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

7

Lê Thị Mai

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

8

Mai Thị Thu Hà

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

9

Hứa Thị Minh Doan

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

10

Trương Thùy Trang

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

11

Bùi Thị Hằng

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

12

Phạm Thị Thúy

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

13

Trần Thị Thu Hương

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

14

Trần Đình Hạnh

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

15

Đàm Thị Hưng

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

16

Trần Thị Hằng

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

 

 

Bình luận