Phân công nhiệm vụ cán bộ

Điện thoại cố định: 02436780857

Email phòng: Bantruyenthongmn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A.

TT

HỌ TÊN

NHIỆM VỤ

1

TP. Trần Ngọc Hữu

Thạc sỹ

0974.978.876

tranhuuhr@gmail.com

  - Phụ trách chung;

  - Chỉ đạo công tác truyền thông: website, fanpage facebook, youtube;

  - Chỉ đạo công tác tự đánh giá chất lượng;

  - Làm việc với các cơ sở giáo dục, các đơn vị, doanh nghiệp để hợp tác đào tạo và tìm kiếm việc làm cho HSSV.

2

PP. Trịnh Thanh Hà

Cử nhân 

0913.518.668

  - Phụ trách công tác đối ngoại;

  - Tìm kiếm các chương trình đào tạo ngắn hạn, thảo hợp đồng;

  - Làm việc với HTX Trường Minh;

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ;

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

3

CV. Nguyễn Thị Thùy Dương

Thạc sỹ

0964.380.868

trungtamhoptacdt@gmail.com

  - Văn phòng;

  -  Làm công tác tự đánh giá chất lượng CSGDNN;

  -  Làm công tác truyền thông:

  +  Quản lí, phát triển Website.

  +  SEO Website;

  + Quay phim, chụp ảnh;

  + Thu thập, tạo kho tư liệu phục vụ truyền thông;

  + Chăm sóc, trả lời comment của phụ huynh, hssv;

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ;

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

4

CV. Hoàng Thị Bích Hạnh

Thạc sỹ

0915.172.883

hanhhtb.kt@gmail.com

  - Làm công tác truyền thông:

  + Quản lý, phát triển fanpage;

  + Chạy quảng cáo fanpage ADS;

  + Trả lời comment của khách hàng;

  + Tạo sự kiện trên fanpage;

  + Chụp ảnh.

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương  trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ.

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

5

CV. Bùi Thị Thùy Linh

Cử nhân 

0986.121.190

sentrang1982@gmail.com

  - Làm công tác truyền thông:

  + Quản lí, phát triển youtube;

  + Viết bài trên website;

  + Làm việc với các đơn vị trong trường về công tác truyền thông;

  + Chụp ảnh, quay phim.

  - Tư vấn, tuyển sinh các chương trình của TT: Sơ cấp, Đại học, Cao học, XKLĐ;

  - Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy.

6

Nguyễn Thị Duyến

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

7

Nguyễn Bạch Ngọc Tuyền

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

8

Nguyễn Thị Thùy Hương

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

9

Nguyễn Thị Dân

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

10

Phạm Thị Yến

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

11

Lê Thị Mai

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

12

Mai Thị Hà

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

13

Nguyễn Thị Doan

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

14

Nguyễn Thị Hải

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

15

Trương Thùy Trang

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

16

Bùi Thị Hằng

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

17

Nguyễn Hoàng Long

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

18

Nguyễn Thị Hương Giang

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

19

Phạm Thị Thúy

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

20

Trần Thị Thu Hương

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

21

Trần Đình Hạnh

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

22

Đàm Thị Hưng

- Tư vấn, tuyển sinh TC, CĐ chính quy

 

 

Bình luận