Chức năng, nhiệm vụ của phòng

   1. Chức năng 

- Phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm là một đơn vị hành chính trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam, có nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của một đơn vị thành viên trong Nhà trường.

- Phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm có chức năng tư vấn tuyển sinh, truyền thông về đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông, liên kết và  giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp; tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, liên kết và chuyển giao công nghệ cho người lao động, doanh nghiệp. 

  1. Nhiệm vụ 

- Tư vấn tuyển sinh đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, liên thông, liên kết theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường, cụ thể:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động tư vấn phù hợp với nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo của nhà trường.

+ Tổ chức và liên kết với các tổ chức, đơn vị khác về công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, TTGDTX, THCS về các ngành nghề đào tạo.

+ Phối hợp với phòng Đào tạo và Quản lý HSSV tiếp nhận hồ sơ đăng ký học của thí sinh.

+ Tư vấn cho người lao động, doanh nghiệp về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đề xuất với Hiệu trưởng để khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác tuyển sinh.

+ Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của nhà trường.

+ Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm không ngừng quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam trình Hiệu trưởng phê duyệt;

+ Tổ chức và triển khai truyền thông hiệu quả, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại;

+ Xây dựng, quản trị, cập nhật thông tin, và chịu trách nhiệm về nội dung website, mạng xã hội của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam; thường xuyên hỗ trợ và phối hợp các Khoa/Phòng nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam;

+Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam (ấn phẩm, video, quảng cáo, ...); chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung, hình thức truyền thông;

+ Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Nhà trường; quản lý các tài khoản trên mạng, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam; thường xuyên theo dõi và cảnh báo rủi ro truyền thông cho Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến truyền thông.

- Tổ chức dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp, cụ thể: 

+ Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp, xã hội. Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp về cung ứng lao động từ nguồn học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

+ Tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

+ Tổ chức điều tra theo dấu vết học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

+ Thu thập và cung cấp thông tin cho nhà trường những yêu cầu về đổi mới khoa học kỹ thuật, công nghệ để nhà trường có hướng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

+ Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn trong trường để thực hiện các hợp đồng sản xuất, hợp đồng đưa học sinh, sinh viên thực tập sản xuất tại doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của từng nghề.

- Tổ chức, nghiên cứu khoa học về công tác tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ việc làm

Phụ trách quản lý hệ văn hóa GDTX cấp THPT học tại trường

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam giao.

Bình luận